ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลกรสอบราคาซื้อเครื่องจักรผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่3) ซ.71/2557
  ประจำปี: 2557
  ประกาศเมื่อ: 27/08/2557 09:25:44 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 402 ครั้ง
ข่าวสอบราคา