ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องจักรผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.39/2557)
  ประจำปี: 2557
  ประกาศเมื่อ: 22/05/2557 15:12:58 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 487 ครั้ง
ข่าวสอบราคา