ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบริการบรรจุหีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บและการแกะหีบห่อ เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และการติดตั้งประกอบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน
  ประจำปี: 2557
  ประกาศเมื่อ: 18/05/2557 16:01:55 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 495 ครั้ง
ข่าวสอบราคา