ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 14/03/2560 16:56:36 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 480 ครั้ง
ข่าวสอบราคา