ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ และการแกะหีบห่อ เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และการติดตั้งประกอบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน (จ.4/2557)
  ประจำปี: 2557
  ประกาศเมื่อ: 01/04/2557 14:47:34 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 612 ครั้ง
ข่าวสอบราคา