ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจักรผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) (ซ.39/2557)
  ประจำปี: 2557
  ประกาศเมื่อ: 06/03/2557 11:35:39 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 524 ครั้ง
ข่าวสอบราคา