ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้่อเครื่องจักรผลิดนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ชุด
  ประจำปี: 2557
  ประกาศเมื่อ: 26/02/2557 09:44:25 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 542 ครั้ง
ข่าวสอบราคา