ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศยกเลิกผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิศวกรรมและอาหาร จำนวน1 ชุด
  ประจำปี: 2557
  ประกาศเมื่อ: 26/02/2557 09:43:11 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 525 ครั้ง
ข่าวสอบราคา