ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.26/2557)
  ประจำปี: 2556
  ประกาศเมื่อ: 18/01/2557 14:39:31 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 542 ครั้ง
ข่าวสอบราคา