ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.24/2557)
  ประจำปี: 2557
  ประกาศเมื่อ: 17/01/2557 09:03:59 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 491 ครั้ง
ข่าวสอบราคา