ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.19/2557)
  ประจำปี: 2557
  ประกาศเมื่อ: 23/12/2556 10:47:49 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 539 ครั้ง
ข่าวสอบราคา