ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.68/2556)
  ประจำปี: 2556
  ประกาศเมื่อ: 25/09/2556 15:22:12 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 587 ครั้ง
ข่าวสอบราคา