ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.66/2556)
  ประจำปี: 2556
  ประกาศเมื่อ: 10/09/2556 16:36:34 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 650 ครั้ง
ข่าวสอบราคา