ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  ประจำปี: 2556
  ประกาศเมื่อ: 27/08/2556 09:54:17 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 568 ครั้ง
ข่าวสอบราคา