ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 51 ที่นั่ง (ห้อง 302) จำนวน 1 ชุด
  ประจำปี: 2556
  ประกาศเมื่อ: 17/07/2556 10:30:05 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 621 ครั้ง
ข่าวสอบราคา