ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 8 รายการ พร้อมติดตั้ง (ซ.41/2556)
  ประจำปี: 2556
  ประกาศเมื่อ: 29/04/2556 10:44:44 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 600 ครั้ง
ข่าวสอบราคา