ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวม (อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประจำปี: 2556
  ประกาศเมื่อ: 27/02/2556 17:43:04 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 559 ครั้ง
ข่าวสอบราคา