ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.5/2561)
  ประจำปี: 2561
  ประกาศเมื่อ: 28/08/2560 13:27:57 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 1778 ครั้ง
ข่าวสอบราคา