ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง (ครั้งที่ 2) (ซ.38/2560)
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 22/12/2559 08:09:07 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 383 ครั้ง
ข่าวสอบราคา