ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ kVA อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 (จ.24/2560)
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 20/12/2559 14:06:17 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 354 ครั้ง
ข่าวสอบราคา