ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.43/2555)
  ประจำปี: 2555
  ประกาศเมื่อ: 07/09/2555 16:03:57 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 704 ครั้ง
ข่าวสอบราคา