ย้อนกลับหน้าแรกถัดไป
  หัวข้อข่าว: ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียูตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 เครื่อง (ซ.33/2560)
  ประจำปี: 2560
  ประกาศเมื่อ: 20/12/2559 12:14:06 โดย: งานพัสดุ จำนวนครั้งที่อ่าน: 330 ครั้ง
ข่าวสอบราคา