คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
ไม่มีข้อมูลขณะนี้