คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริการการศึกษา เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 29 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2560 29 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 07/07/2560 09:53:40 192
  2 2560 28 วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 21/05/2560 09:27:19 152
  3 2560 27 วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 19/04/2560 10:40:30 217
  4 2560 26 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 20/03/2560 14:35:07 138
  5 2560 25 วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 18/01/2560 08:36:03 152
  6 2559 24 วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 06/12/2559 05:55:33 469
  7 2559 23 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 28/10/2559 05:06:03 128
  8 2559 22 วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 02/10/2559 12:59:47 219
  9 2559 21 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 05/09/2559 08:10:09 175
  10 2559 20 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 01/08/2559 11:19:44 208
  11 2559 19 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 30/06/2559 08:51:29 524
  12 2559 18 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 06/06/2559 15:47:20 339
  13 2559 17 วันจันทร์ที่ิ 2 พฤษภาคม 2559 02/05/2559 08:49:15 300
  14 2559 16 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 01/04/2559 08:50:20 204
  15 2559 15 วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 29/02/2559 16:31:29 174
  16 2559 14 วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 29/01/2559 16:39:37 166
  17 2559 13 วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 21/01/2559 10:49:27 188
  18 2558 12 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 21/01/2559 10:47:07 174
  19 2558 11 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 30/10/2558 09:54:51 202
  20 2558 10 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 01/10/2558 08:43:51 204
  21 2558 9 วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 30/08/2558 11:42:23 200
  22 2558 8 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 03/08/2558 15:27:42 205
  23 2558 7 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 10/07/2558 13:52:58 217
  24 2558 6 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 03/07/2558 16:22:48 207
  25 2558 5 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 03/07/2558 16:20:39 194
  26 2558 4 วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 03/07/2558 16:19:43 166
  27 2558 3 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 03/07/2558 16:18:44 176
  28 2558 2 วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 03/07/2558 16:17:47 200
  29 2558 1 วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 03/07/2558 16:11:35 172
 
หน้าที่ 1