คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 5 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2560 5 สิงหาคม 2560 16/09/2560 13:58:35 15
  2 2560 4 กรกฎาคม 2560 16/09/2560 11:16:30 14
  3 2560 3 พฤษภาคม 2560 30/05/2560 15:33:09 68
  4 2560 2 เมษายน 2560 28/04/2560 16:18:26 31
  5 2560 1 มีนาคม 2560 28/03/2560 15:21:43 33
 
หน้าที่ 1