คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 7 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 1.1 1 รายงานผลคะแนนประกันระดับหลักสูตร 12/01/2562 15:50:52 8
  2 1.1 1 รายงานผลคะแนนประกันระดับหลักสูตร 12/01/2562 15:37:13 11
  3 2560 5 สิงหาคม 2560 16/09/2560 13:58:35 141
  4 2560 4 กรกฎาคม 2560 16/09/2560 11:16:30 112
  5 2560 3 พฤษภาคม 2560 30/05/2560 15:33:09 168
  6 2560 2 เมษายน 2560 28/04/2560 16:18:26 122
  7 2560 1 มีนาคม 2560 28/03/2560 15:21:43 129
 
หน้าที่ 1