วอลเลย์บอล

วิธีการดำเนินการแข่งขันวอลเลย์บอล

 

.    กำหนดการแข่งขัน       เริ่มการแข่งขันวันที่  ๓๐ – ๓๑  มีนาคม   ๒๕๔๘

.    สนามแข่งขัน               โรงยิมเนเซี่ยม

.   จำนวนนักกีฬา              ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน    ๑๒  คน 

๔.    วิธีการจัดการแข่งขัน

            ๔.๑  ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

๔.๒  การแข่งขันแบบแพ้คัดออก

๔.๓  การแข่งขัน ประเภทชาย - หญิง แข่งขันระบบ ๒ ใน ๓ เซททีมใดชนะก่อน ๒ เซทถือว่าชนะ    

๔.๔  ผู้ควบคุมทีมต้องส่งรายชื่อเข้าแข่งขันก่อนการแข่งขันนัดแรก

๔.๕  ทีมที่เข้าแข่งขันมาถึงสนามช้ากว่ากำหนด ๑๕ นาที ให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น

๔.๖  ขนาดความสูงของตาข่าย     ประเภทหญิง      ๒.๒๔    เมตร

                                                            ประเภทชาย       ๒.๔๓    เมตร

๕.     นักกีฬาจะต้องมีชุดแข่งขันที่มีสีเดียวกันยกเว้นผู้เล่นอิสระ และจะต้องมีเบอร์หลังเสื้อทุกคนและไม่

         ซ้ำกันและใส่ประจำตลอดการแข่งขัน

๖. ปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการ  แข่งขัน  และผลการตัดสินใด ๆ ก็ตาม  ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้

 

  

ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอล หญิง

การแข่งขันกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑

ประจำปี  ๒๕๔๘

ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

 

คู่ที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

คู่แข่งขัน

รอบ

1

30  มี.ค.  48

11.45  น.

เชียงราย

-  อุตรดิตถ์

แรก

2

 

13.00  น.

พิบูลสงคราม

-  กำแพงเพชร

แรก

3

 

13.45  น.

นครสวรรค์

-  เพชรบูรณ์

แรก

4

31  มี.ค.  48

12.00  น.

ผู้ชนะคู่ที่  1

-  ผู้ชนะคู่ที่  2

รอง

5

 

12.45  น.

ผู้ชนะคู่ที่  3

-  ลำปาง

รอง

6

 

13.30  น.

ผู้แพ้คู่ที่  4

-  ผู้แพ้คู่ที่  5

ชิงที่  3

7

 

14.15  น.

ผู้ชนะคู่ที่  4

-  ผู้ชนะคู่ที่  5

ชิงชนะเลิศ

 

ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอล ชาย

การแข่งขันกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑

ประจำปี  ๒๕๔๘

ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

คู่ที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

คู่แข่งขัน

รอบ

1

30  มี.ค.  48

09.00  น.

ลำปาง

-  เพชรบูรณ์

แรก

2

 

09.45  น.

อุตรดิตถ์

-  พิบูลสงคราม

แรก

3

 

10.30  น.

กำแพงเพชร

-  เชียงราย

แรก

4

31  มี.ค.  48

09.00  น.

ผู้ชนะคู่ที่  1

-  ผู้ชนะคู่ที่  2

รอง

5

 

09.45  น.

ผู้ชนะคู่ที่  3

-  นครสวรรค์

รอง

6

 

10.30  น.

ผู้แพ้คู่ที่  4

-  ผู้แพ้คู่ที่  5

ชิงที่  3

7

 

11.15  น.

ผู้ชนะคู่ที่  4

-  ผู้ชนะคู่ที่  5

ชิงชนะเลิศ