หน้าแรก>ข่าวสำหรับนักศึกษา  

   
20.08.16
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป (ให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2559
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป (ให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านต่อ
08.08.16
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ให้นักศึกษาทุกคนบันทึกข้อมูลระบบระเบียนสะสมออนไลน์ ปีการศึกษา 2559
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดให้มีระบบระเบียนสะสมออนไลน์ สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษารายบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลในการดูแล ส่งเสริม พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา โดย นักศึกษา สามารถใช้ระเบียนสะสมเป็นเครื่องมือบ
อ่านต่อ
08.08.16
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย ศูนย์บริการอาชีพและส่งเสริมการทำงานระหว่างเรียน เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ทำงาน หารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
อ่านต่อ
11.01.16
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iGLibrary eBooks)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iGLibrary eBooks)
อ่านต่อ
15.12.15
ด่วน! ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป (ให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2558
ด่วน! ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป (ให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านต่อ
05.11.15
ประกาศนักศึกษาสำหรับชายที่จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ประกาศนักศึกษาสำหรับชายที่จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
อ่านต่อ
26.10.15
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืม กยศ. ประเภทผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ทุกชั้น ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืม กยศ. ประเภทผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ทุกชั้น ปีการศึกษา 2558
อ่านต่อ
29.09.15
รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2558
อ่านต่อ
28.09.15
ประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 เทียบโอนรหัส 58 ปีการศึกษา 2558 ลงทะเบียนสอบ 3 รายวิชา
อ่านต่อ
 

 

 
           


 
    Copyright©2015, ITC Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.   หน้าแรก | เว็บไซต์ มรพส. | ติดต่อสอบถาม