หน้าแรก>ข่าวสำหรับนักศึกษา  

ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด
ตารางกิจกรรม
 
   
ประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 เทียบโอนรหัส 58 ปีการศึกษา 2558 ลงทะเบียนสอบ 3 รายวิชา
28.09.15

ประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 เทียบโอนรหัส 58 ปีการศึกษา 2558 ลงทะเบียนสอบและเข้ารับการสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา

โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบได้ที่เว็บไซต์ http://203.113.115.185/~admin/reservation_exam/

 

 

 
           

 


 
    Copyright©2015, ITC Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.   หน้าแรก | เว็บไซต์ มรพส. | ติดต่อสอบถาม