หน้าแรก>ข่าวสำหรับนักศึกษา  

ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด
ตารางกิจกรรม
 
   
ประกาศนักศึกษาสำหรับชายที่จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
05.11.15

 

 นักศึกษาชายที่เกิดปี 2538 ที่่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร ให้มาขอติดต่อผ่อนผันได้ที่
งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่ วันทีึ่ 1 พ.ย. 2558 ถึง 31 ม.ค. 2558

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ : 0-5526-7000 ต่อ 9617, 9618 (งานกิจกรรมนักศึกษา่)

 

 

 
           

 


 
    Copyright©2015, ITC Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.   หน้าแรก | เว็บไซต์ มรพส. | ติดต่อสอบถาม