หน้าแรก>ข่าวสำหรับนักศึกษา  

ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด
ตารางกิจกรรม
 
   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iGLibrary eBooks)
11.01.16

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iGLibrary eBooks) ของบริษัท iGroup Thailand ที่รวบรวมเอาหนังสือจากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์  โดยครอบคลุมสาขาวิชา อาทิ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาล สาธารณสุข รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น สามารถ Print, Copy, Download  มี Dictionary  และแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้กว่า  40  ภาษา พร้อมด้วยเครื่องมือการสืบค้นต่าง ๆ

สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL Link : http://portal.igpublish.com/iglibrary/

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 055-267224 ต่อ 7119, 7120

 

 

 
           

 


 
    Copyright©2015, ITC Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.   หน้าแรก | เว็บไซต์ มรพส. | ติดต่อสอบถาม