หน้าแรก>ข่าวสำหรับนักศึกษา  

ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด
ตารางกิจกรรม
 
   
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2559
08.08.16

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย ศูนย์บริการอาชีพและส่งเสริมการทำงานระหว่างเรียน เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ทำงาน
หารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการสมัครทำงานระหว่างเรียน
1)  บันทึกข้อมูลระบบระเบียนสะสมออนไลน์  http://cumulative.psru.ac.th 
2)  คลิกเลือกเมนู สมัครทำงานระหว่างเรียน แล้วพิมพ์ใบสมัครผ่านระบบ
3)  ส่งเอกสารที่ งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 (ส่วนทะเลแก้ว)

เอกสารประกอบใบสมัคร (อย่างละ 1 ฉบับ) ดังนี้
1) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสารในหน้าเดียวกัน)
2) สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ หลักฐานการลงทะเบียนเรียนที่มีรหัสนักศึกษา
3) ตารางเรียน ประจำภาคเรียน

 

download ประกาศ : http://saf.psru.ac.th/admin_new/file/parttime59.pdf
รายละเอียดเพิ่มเติม : งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 055-267000-2 ต่อ 9606-7

 

 

 
           

 


 
    Copyright©2015, ITC Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.   หน้าแรก | เว็บไซต์ มรพส. | ติดต่อสอบถาม