คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 729 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2564 758 วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 16/01/2564 12:33:12 2
  2 2564 757 วันเสาร์ที่16 มกราคม 2564 16/01/2564 12:33:29 3
  3 2564 756 วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 15/01/2564 13:56:46 4
  4 2564 755 วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 15/01/2564 13:50:55 5
  5 2564 754 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 14/01/2564 09:22:40 6
  6 2564 753 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 14/01/2564 09:18:58 5
  7 2564 752 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 12/01/2564 16:11:29 7
  8 2564 751 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 12/01/2564 15:45:22 10
  9 2564 750 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 11/01/2564 09:20:55 10
  10 2564 749 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 11/01/2564 09:18:30 3
  11 2564 748 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 11/01/2564 09:22:38 6
  12 2564 747 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 11/01/2564 09:13:32 6
  13 2564 746 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 11/01/2564 09:06:56 5
  14 2564 745 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 11/01/2564 09:03:09 3
  15 2564 744 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 11/01/2564 09:01:00 3
  16 2564 743 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 08/01/2564 15:34:19 10
  17 2564 742 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 08/01/2564 15:30:40 8
  18 2564 741 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 07/01/2564 13:41:44 11
  19 2564 740 วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 06/01/2564 13:55:42 18
  20 2564 739 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 05/01/2564 14:40:59 7
  21 2563 738 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 05/01/2564 14:40:14 9
  22 2564 737 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 05/01/2564 14:19:16 8
  23 2564 736 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 05/01/2564 14:06:17 10
  24 2564 735 วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 04/01/2564 09:53:58 9
  25 2564 734 วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 04/01/2564 09:28:30 10
  26 2563 733 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 29/12/2563 13:53:04 12
  27 2563 732 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 29/12/2563 13:45:56 12
  28 2563 731 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 28/12/2563 11:44:28 16
  29 2563 730 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 28/12/2563 11:37:52 10
  30 2563 729 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 28/12/2563 11:08:30 8
 
หน้าที่ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25