คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 529 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  301 2563 229 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 23/01/2563 13:46:21 53
  302 2563 228 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 23/01/2563 13:35:58 49
  303 2563 227 วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 15/01/2563 15:19:31 62
  304 2563 226 วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 15/01/2563 15:19:48 49
  305 2563 225 วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 15/01/2563 15:20:05 62
  306 2563 224 วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 15/01/2563 15:15:06 44
  307 2563 223 วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 15/01/2563 15:02:46 46
  308 2563 222 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 13/01/2563 14:19:15 43
  309 2563 221 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 13/01/2563 13:54:03 45
  310 2563 220 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 11/01/2563 14:03:22 58
  311 2563 219 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 10/01/2563 15:00:17 49
  312 2563 218 วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 08/01/2563 14:55:13 47
  313 2563 217 วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 08/01/2563 14:53:10 50
  314 2563 216 วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 06/01/2563 14:14:32 60
  315 2563 215 วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 06/01/2563 14:10:21 46
  316 2563 214 วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 03/01/2563 14:16:14 59
  317 2563 213 วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 03/01/2563 14:13:08 49
  318 2563 212 วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 03/01/2563 14:05:34 44
  319 2562 211 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 26/12/2562 15:36:16 66
  320 2562 210 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 26/12/2562 15:34:31 56
  321 2562 209 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 26/12/2562 15:30:57 52
  322 2562 208 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 26/12/2562 15:29:30 44
  323 2562 207 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 26/12/2562 15:27:39 44
  324 2562 206 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 26/12/2562 15:26:49 45
  325 2562 205 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 26/12/2562 15:22:16 48
  326 2562 204 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 26/12/2562 15:16:35 49
  327 2562 203 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 26/12/2562 14:47:25 49
  328 2562 202 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 25/12/2562 09:49:57 56
  329 2562 201 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 25/12/2562 09:45:49 64
  330 2562 200 วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 24/12/2562 08:47:04 48
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18