คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 728 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  331 2563 428 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 25/05/2563 12:29:03 68
  332 2563 427 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 25/05/2563 07:16:05 67
  333 2563 426 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 25/05/2563 07:12:30 66
  334 2563 425 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 15/05/2563 14:31:46 84
  335 2563 424 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 15/05/2563 14:26:40 89
  336 2563 423 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 15/05/2563 14:23:51 81
  337 2563 422 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 15/05/2563 14:16:37 75
  338 2563 421 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 14/05/2563 09:31:02 85
  339 2563 420 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 14/05/2563 09:22:16 77
  340 2563 419 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 14/05/2563 08:48:14 76
  341 2563 418 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 14/05/2563 08:45:52 77
  342 2563 417 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 14/05/2563 08:37:28 72
  343 2563 416 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 14/05/2563 08:25:09 75
  344 2563 415 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 13/05/2563 13:26:26 68
  345 2563 414 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 13/05/2563 13:24:31 72
  346 2563 413 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 13/05/2563 13:21:32 68
  347 2563 412 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 13/05/2563 13:12:46 76
  348 2563 411 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 07/05/2563 12:44:34 96
  349 2563 410 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 07/05/2563 12:41:33 82
  350 2563 409 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 07/05/2563 12:36:13 90
  351 2563 408 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 07/05/2563 12:30:53 59
  352 2563 407 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 07/05/2563 12:26:05 73
  353 2563 406 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 05/05/2563 15:00:18 70
  354 2563 405 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 05/05/2563 14:57:36 64
  355 2563 404 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 01/05/2563 12:31:32 75
  356 2563 403 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 01/05/2563 11:59:32 85
  357 2563 402 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 30/04/2563 14:06:16 75
  358 2563 401 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 30/04/2563 13:58:12 99
  359 2563 400 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 29/04/2563 10:47:10 81
  360 2563 399 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 29/04/2563 14:39:31 84
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12 [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25