คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 529 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  331 2562 199 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 21/12/2562 11:12:52 46
  332 2562 198 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 18/12/2562 15:02:16 56
  333 2562 197 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 17/12/2562 15:10:51 55
  334 2562 196 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 17/12/2562 15:09:37 53
  335 2562 195 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 17/12/2562 15:09:49 52
  336 2562 194 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 12/12/2562 14:57:31 55
  337 2562 193 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 12/12/2562 14:34:01 47
  338 2562 192 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 06/12/2562 14:48:33 60
  339 2562 191 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 06/12/2562 13:02:15 55
  340 2562 190 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 04/12/2562 13:51:36 69
  341 2562 189 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 04/12/2562 13:04:28 54
  342 2562 188 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 04/12/2562 13:03:33 49
  343 2562 187 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 04/12/2562 13:02:33 52
  344 2562 186 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 04/12/2562 13:01:06 55
  345 2562 185 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 04/12/2562 12:59:37 47
  346 2562 184 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 04/12/2562 12:58:15 45
  347 2562 183 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 04/12/2562 12:57:15 44
  348 2562 182 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 04/12/2562 12:56:22 53
  349 2562 181 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 27/11/2562 15:02:13 64
  350 2562 180 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 27/11/2562 14:57:28 63
  351 2562 179 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 27/11/2562 15:06:37 69
  352 2562 178 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 27/11/2562 14:54:00 64
  353 2562 177 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 26/11/2562 15:24:01 57
  354 2562 176 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 26/11/2562 15:22:56 53
  355 2562 175 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 26/11/2562 15:20:14 55
  356 2562 174 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 26/11/2562 15:18:55 56
  357 2562 173 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 26/11/2562 15:17:17 57
  358 2562 172 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 25/11/2562 13:38:20 66
  359 2562 171 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 25/11/2562 13:35:24 60
  360 2562 170 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 25/11/2562 13:33:18 60
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12 [13] [14] [15] [16] [17] [18