คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 728 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  361 2563 398 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 29/04/2563 14:40:10 91
  362 2563 397 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 28/04/2563 13:15:04 91
  363 2563 396 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 28/04/2563 12:56:40 91
  364 2563 395 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 28/04/2563 12:29:23 93
  365 2563 394 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 24/04/2563 15:50:33 96
  366 2563 393 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 24/04/2563 15:45:52 97
  367 2563 392 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 23/04/2563 16:35:08 90
  368 2563 391 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 23/04/2563 16:31:38 83
  369 2563 390 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 23/04/2563 16:27:32 72
  370 2563 389 วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 22/04/2563 14:52:38 74
  371 2563 388 วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 22/04/2563 14:45:51 75
  372 2563 387 วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 21/04/2563 15:44:32 77
  373 2563 386 วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 21/04/2563 15:41:51 78
  374 2563 385 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 20/04/2563 15:40:25 83
  375 2563 384 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 20/04/2563 15:30:55 79
  376 2563 383 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 17/04/2563 10:52:10 85
  377 2563 382 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 17/04/2563 10:48:59 75
  378 2563 381 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 17/04/2563 10:47:43 73
  379 2563 380 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 17/04/2563 10:48:19 75
  380 2563 379 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 16/04/2563 12:13:21 82
  381 2563 378 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 16/04/2563 12:11:39 68
  382 2563 377 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 16/04/2563 12:02:00 81
  383 2563 376 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 16/04/2563 11:02:32 76
  384 2563 375 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 16/04/2563 11:00:44 77
  385 2563 374 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 16/04/2563 10:57:01 65
  386 2563 373 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 16/04/2563 10:55:05 67
  387 2563 372 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 15/04/2563 12:18:45 71
  388 2563 371 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 15/04/2563 12:15:29 82
  389 2563 370 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 15/04/2563 12:11:49 66
  390 2563 369 วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 15/04/2563 12:11:05 67
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25