คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 529 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  391 2562 139 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 30/10/2562 07:27:00 48
  392 2562 138 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 25/10/2562 09:31:26 53
  393 2562 137 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 24/10/2562 14:56:17 62
  394 2562 136 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 24/10/2562 14:20:13 57
  395 2562 135 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 24/10/2562 14:14:11 48
  396 2562 134 วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 24/10/2562 14:14:22 60
  397 2562 133 วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 22/10/2562 15:06:39 56
  398 2562 132 วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 22/10/2562 07:54:06 62
  399 2562 131 วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 21/10/2562 07:34:07 56
  400 2562 130 วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 21/10/2562 07:31:10 59
  401 2562 129 วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 16/10/2562 17:05:14 49
  402 2562 128 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 15/10/2562 15:05:59 59
  403 2562 127 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 15/10/2562 15:01:59 61
  404 2562 126 วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 13/10/2562 12:34:10 47
  405 2562 125 วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 13/10/2562 12:35:27 57
  406 2562 124 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 11/10/2562 15:10:38 58
  407 2562 123 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09/10/2562 16:17:40 57
  408 2562 122 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09/10/2562 15:37:07 53
  409 2562 121 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09/10/2562 15:37:15 55
  410 2562 120 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09/10/2562 15:37:31 55
  411 2562 119 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09/10/2562 15:30:54 56
  412 2562 118 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09/10/2562 15:29:26 59
  413 2562 117 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09/10/2562 15:27:50 54
  414 2562 116 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09/10/2562 15:26:19 51
  415 2562 115 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09/10/2562 15:22:04 51
  416 2562 114 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 07/10/2562 14:59:56 62
  417 2562 113 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 07/10/2562 15:00:09 61
  418 2562 112 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 07/10/2562 14:57:47 57
  419 2562 111 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 04/10/2562 14:47:57 67
  420 2562 110 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 04/10/2562 14:46:54 65
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 14 [15] [16] [17] [18