คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 728 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  391 2563 368 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 13/04/2563 11:46:57 83
  392 2563 367 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 13/04/2563 11:36:38 84
  393 2563 366 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 13/04/2563 11:32:48 82
  394 2563 365 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 10/04/2563 12:38:32 83
  395 2563 364 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 10/04/2563 11:09:48 70
  396 2563 363 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 09/04/2563 16:37:23 84
  397 2563 362 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 09/04/2563 16:30:33 78
  398 2563 361 วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 08/04/2563 14:32:56 75
  399 2563 360 วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 08/04/2563 14:30:32 86
  400 2563 359 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 07/04/2563 11:27:47 78
  401 2563 358 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 07/04/2563 11:26:39 81
  402 2563 357 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 07/04/2563 11:30:29 79
  403 2563 356 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 03/04/2563 12:09:59 89
  404 2563 325 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 03/04/2563 12:05:49 79
  405 2563 324 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 03/04/2563 12:02:40 82
  406 2563 323 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 02/04/2563 13:56:26 79
  407 2563 322 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 02/04/2563 13:53:45 81
  408 2563 321 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 02/04/2563 13:52:26 74
  409 2563 320 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 02/04/2563 13:50:24 83
  410 2563 319 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 02/04/2563 13:49:02 67
  411 2563 318 วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 01/04/2563 14:52:32 77
  412 2563 317 วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 01/04/2563 14:57:39 81
  413 2563 316 วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 01/04/2563 14:36:11 79
  414 2563 315 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 31/03/2563 19:14:39 82
  415 2563 314 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 31/03/2563 16:41:26 84
  416 2563 313 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 31/03/2563 15:47:08 77
  417 2563 312 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 31/03/2563 15:35:55 78
  418 2563 311 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 27/03/2563 20:50:34 87
  419 2563 310 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 27/03/2563 20:50:48 87
  420 2563 309 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 26/03/2563 10:38:41 92
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 14 [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25