คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 529 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  421 2562 109 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 03/10/2562 13:54:18 68
  422 2562 108 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 03/10/2562 13:52:56 54
  423 2562 107 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 02/10/2562 14:28:45 61
  424 2562 106 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 02/10/2562 14:25:37 48
  425 2562 105 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 02/10/2562 14:22:54 52
  426 2562 104 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 02/10/2562 13:37:11 53
  427 2562 103 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 02/10/2562 13:36:09 52
  428 2562 102 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 27/09/2562 12:07:38 69
  429 2562 101 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 27/09/2562 12:01:06 58
  430 2562 100 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 26/09/2562 12:38:21 74
  431 2562 99 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 26/09/2562 12:37:26 51
  432 2562 98 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 22/09/2562 13:59:12 62
  433 2562 97 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 22/09/2562 13:57:14 55
  434 2562 96 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 22/09/2562 12:00:14 47
  435 2562 95 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 22/09/2562 11:55:02 52
  436 2562 94 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 22/09/2562 11:53:00 55
  437 2562 93 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 20/09/2562 14:16:47 60
  438 2562 92 วันอังคารที่ 20 กันยายน 2562 20/09/2562 14:13:18 55
  439 2562 91 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 19/09/2562 14:42:21 61
  440 2562 90 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 19/09/2562 14:37:12 53
  441 2562 89 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 19/09/2562 14:26:44 55
  442 2562 88 วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 16/09/2562 13:43:37 55
  443 2562 87 วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 16/09/2562 13:28:59 61
  444 2562 86 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 12/09/2562 14:59:33 66
  445 2562 85 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 12/09/2562 14:59:54 69
  446 2562 84 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 10/09/2562 15:04:10 65
  447 2562 83 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 10/09/2562 12:45:46 69
  448 2562 82 วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 09/09/2562 15:35:34 57
  449 2562 81 วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 09/09/2562 12:19:02 63
  450 2562 80 วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 09/09/2562 12:16:38 57
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] [18