คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 728 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  421 2563 308 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 26/03/2563 11:20:25 83
  422 2563 307 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 26/03/2563 10:27:35 88
  423 2563 306 วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 25/03/2563 14:13:53 80
  424 2563 305 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 23/03/2563 11:59:29 94
  425 2563 304 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 23/03/2563 10:46:16 78
  426 2563 303 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 20/03/2563 14:23:31 85
  427 2563 302 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 20/03/2563 14:17:39 74
  428 2563 301 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 20/03/2563 14:15:10 85
  429 2563 300 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 19/03/2563 12:01:31 82
  430 2563 299 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 19/03/2563 11:50:53 83
  431 2563 298 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 19/03/2563 11:44:56 73
  432 2563 297 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 17/03/2563 15:02:11 86
  433 2563 296 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 17/03/2563 15:03:04 82
  434 2563 295 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 17/03/2563 14:58:04 81
  435 2563 294 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 17/03/2563 14:56:20 81
  436 2563 293 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 17/03/2563 14:56:39 73
  437 2563 292 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 17/03/2563 14:52:04 87
  438 2563 291 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 12/03/2563 14:52:59 86
  439 2563 290 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 12/03/2563 14:56:01 79
  440 2563 289 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 12/03/2563 14:41:38 92
  441 2563 288 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 12/03/2563 14:40:27 77
  442 2563 287 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 12/03/2563 14:39:07 76
  443 2563 286 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 12/03/2563 14:37:15 79
  444 2563 285 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 12/03/2563 14:35:42 73
  445 2563 284 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 12/03/2563 12:06:34 83
  446 2563 283 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 12/03/2563 12:02:28 91
  447 2563 282 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 12/03/2563 12:00:58 73
  448 2563 281 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 10/03/2563 14:08:44 87
  449 2563 280 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 10/03/2563 14:08:06 85
  450 2563 279 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 10/03/2563 07:38:36 82
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25