คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 529 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  451 2562 79 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 06/09/2562 12:28:43 59
  452 2562 78 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 06/09/2562 12:27:17 63
  453 2562 77 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 06/09/2562 09:12:42 58
  454 2562 76 วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 05/09/2562 10:11:38 59
  455 2562 75 วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 05/09/2562 10:08:04 57
  456 2562 74 วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 04/09/2562 13:06:47 56
  457 2562 73 วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 04/09/2562 13:03:44 73
  458 2562 72 วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 04/09/2562 11:42:25 66
  459 2562 71 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 03/09/2562 15:11:54 56
  460 2562 70 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 03/09/2562 15:09:36 59
  461 2562 69 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 03/09/2562 15:08:01 50
  462 2562 68 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 03/09/2562 15:05:23 52
  463 2562 67 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 03/09/2562 11:47:33 62
  464 2562 66 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 02/09/2562 12:56:37 64
  465 2562 65 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 02/09/2562 12:53:47 68
  466 2562 64 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 02/09/2562 12:44:55 64
  467 2562 63 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 30/08/2562 13:08:13 63
  468 2562 62 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 30/08/2562 13:04:26 65
  469 2562 61 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 30/08/2562 13:00:39 62
  470 2562 60 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 29/08/2562 14:54:36 64
  471 2562 59 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 29/08/2562 14:52:11 50
  472 2562 58 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 29/08/2562 14:38:00 46
  473 2562 57 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 28/08/2562 10:11:33 66
  474 2562 56 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 28/08/2562 08:42:29 53
  475 2562 55 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 28/08/2562 08:40:44 51
  476 2562 54 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2562 28/08/2562 08:00:31 47
  477 2562 53 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 27/08/2562 15:01:22 54
  478 2562 52 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 28/08/2562 07:45:01 51
  479 2562 51 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 27/08/2562 14:35:39 48
  480 2562 50 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 23/08/2562 12:51:30 62
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [18