คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 729 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  451 2563 279 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 10/03/2563 07:38:36 82
  452 2563 278 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 10/03/2563 07:36:37 88
  453 2563 277 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 10/03/2563 07:35:04 78
  454 2563 276 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 10/03/2563 07:33:27 65
  455 2563 275 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 10/03/2563 07:32:36 69
  456 2563 274 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 06/03/2563 15:10:42 79
  457 2563 273 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 06/03/2563 14:58:57 69
  458 2563 272 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 06/03/2563 14:54:45 78
  459 2563 271 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 06/03/2563 14:50:14 78
  460 2563 270 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 02/03/2563 14:44:35 90
  461 2563 269 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 28/02/2563 14:24:20 107
  462 2563 268 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 28/02/2563 14:23:35 109
  463 2563 267 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 28/02/2563 14:15:45 96
  464 2563 266 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 26/02/2563 14:54:23 86
  465 2563 265 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 26/02/2563 14:53:49 80
  466 2563 264 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 26/02/2563 14:53:16 85
  467 2563 263 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 26/02/2563 14:52:21 67
  468 2563 262 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 26/02/2563 14:51:43 86
  469 2563 261 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 26/02/2563 14:50:39 77
  470 2563 260 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 26/02/2563 14:49:54 71
  471 2563 259 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 20/02/2563 13:56:27 89
  472 2563 258 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 18/02/2563 14:24:31 92
  473 2563 257 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 18/02/2563 14:23:11 84
  474 2563 256 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 18/02/2563 14:21:51 79
  475 2563 255 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 18/02/2563 14:20:05 78
  476 2563 254 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 18/02/2563 14:18:08 79
  477 2563 253 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 18/02/2563 14:15:32 71
  478 2563 252 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 18/02/2563 14:13:50 70
  479 2563 251 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 18/02/2563 14:11:56 65
  480 2563 250 วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 14/02/2563 13:37:51 79
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25