คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 578 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  481 2562 98 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 22/09/2562 13:59:12 82
  482 2562 97 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 22/09/2562 13:57:14 69
  483 2562 96 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 22/09/2562 12:00:14 60
  484 2562 95 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 22/09/2562 11:55:02 66
  485 2562 94 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 22/09/2562 11:53:00 67
  486 2562 93 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 20/09/2562 14:16:47 70
  487 2562 92 วันอังคารที่ 20 กันยายน 2562 20/09/2562 14:13:18 73
  488 2562 91 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 19/09/2562 14:42:21 79
  489 2562 90 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 19/09/2562 14:37:12 67
  490 2562 89 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 19/09/2562 14:26:44 69
  491 2562 88 วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 16/09/2562 13:43:37 69
  492 2562 87 วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 16/09/2562 13:28:59 77
  493 2562 86 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 12/09/2562 14:59:33 77
  494 2562 85 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 12/09/2562 14:59:54 86
  495 2562 84 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 10/09/2562 15:04:10 76
  496 2562 83 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 10/09/2562 12:45:46 82
  497 2562 82 วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 09/09/2562 15:35:34 69
  498 2562 81 วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 09/09/2562 12:19:02 78
  499 2562 80 วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 09/09/2562 12:16:38 70
  500 2562 79 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 06/09/2562 12:28:43 71
  501 2562 78 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 06/09/2562 12:27:17 77
  502 2562 77 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 06/09/2562 09:12:42 71
  503 2562 76 วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 05/09/2562 10:11:38 79
  504 2562 75 วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 05/09/2562 10:08:04 70
  505 2562 74 วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 04/09/2562 13:06:47 66
  506 2562 73 วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 04/09/2562 13:03:44 87
  507 2562 72 วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 04/09/2562 11:42:25 77
  508 2562 71 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 03/09/2562 15:11:54 67
  509 2562 70 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 03/09/2562 15:09:36 71
  510 2562 69 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 03/09/2562 15:08:01 64
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 17 [18] [19] [20