คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 578 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  511 2562 68 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 03/09/2562 15:05:23 62
  512 2562 67 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 03/09/2562 11:47:33 79
  513 2562 66 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 02/09/2562 12:56:37 81
  514 2562 65 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 02/09/2562 12:53:47 85
  515 2562 64 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 02/09/2562 12:44:55 76
  516 2562 63 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 30/08/2562 13:08:13 82
  517 2562 62 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 30/08/2562 13:04:26 80
  518 2562 61 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 30/08/2562 13:00:39 78
  519 2562 60 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 29/08/2562 14:54:36 74
  520 2562 59 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 29/08/2562 14:52:11 67
  521 2562 58 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 29/08/2562 14:38:00 59
  522 2562 57 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 28/08/2562 10:11:33 78
  523 2562 56 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 28/08/2562 08:42:29 64
  524 2562 55 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 28/08/2562 08:40:44 66
  525 2562 54 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2562 28/08/2562 08:00:31 58
  526 2562 53 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 27/08/2562 15:01:22 64
  527 2562 52 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 28/08/2562 07:45:01 63
  528 2562 51 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 27/08/2562 14:35:39 60
  529 2562 50 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 23/08/2562 12:51:30 77
  530 2562 49 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 23/08/2562 12:49:45 76
  531 2562 48 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 23/08/2562 12:47:39 80
  532 2562 47 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 22/08/2562 14:41:04 66
  533 2562 46 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 22/08/2562 13:32:56 82
  534 2562 45 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 22/08/2562 13:29:41 75
  535 2562 44 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 20/08/2562 14:33:28 84
  536 2562 43 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 20/08/2562 14:34:04 78
  537 2562 42 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 20/08/2562 14:33:01 83
  538 2562 41 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 20/08/2562 14:00:53 77
  539 2562 40 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 20/08/2562 13:58:03 68
  540 2562 39 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 20/08/2562 13:52:30 87
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20