คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 729 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  31 2563 728 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 28/12/2563 10:59:33 7
  32 2563 727 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 25/12/2563 16:36:33 11
  33 2563 726 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 25/12/2563 16:34:50 13
  34 2563 725 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 24/12/2563 16:29:37 13
  35 2563 724 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 24/12/2563 16:30:31 14
  36 2563 723 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 24/12/2563 16:29:28 18
  37 2563 722 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 23/12/2563 09:49:50 9
  38 2563 721 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 23/12/2563 09:46:56 16
  39 2563 720 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 22/12/2563 13:21:34 9
  40 2563 719 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 22/12/2563 13:17:55 11
  41 2563 718 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 22/12/2563 09:48:33 9
  42 2563 717 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 18/12/2563 15:30:19 14
  43 2563 716 วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 16/12/2563 13:09:46 14
  44 2563 715 วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 16/12/2563 13:00:35 18
  45 2563 714 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 15/12/2563 16:22:07 11
  46 2563 713 วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 14/12/2563 09:53:01 23
  47 2563 712 วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 14/12/2563 10:03:27 13
  48 2563 711 วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 14/12/2563 15:22:26 15
  49 2563 710 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 09/12/2563 14:39:16 27
  50 2563 709 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 09/12/2563 14:45:50 24
  51 2563 708 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 08/12/2563 15:06:56 22
  52 2563 707 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 08/12/2563 15:07:59 19
  53 2563 706 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 08/12/2563 14:47:15 14
  54 2563 705 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 08/12/2563 14:30:23 13
  55 2563 704 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 28/11/2563 15:42:40 34
  56 2563 703 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 28/11/2563 15:40:00 14
  57 2563 702 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 27/11/2563 09:40:08 27
  58 2563 701 วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2563 26/11/2563 09:25:42 13
  59 2563 700 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 24/11/2563 10:43:55 21
  60 2563 699 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 24/11/2563 09:55:08 20
 
หน้าที่ [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25