คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 529 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  61 2563 499 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 30/06/2563 12:37:56 19
  62 2563 498 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 30/06/2563 11:50:43 18
  63 2563 497 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 29/06/2563 13:23:53 29
  64 2563 496 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 29/06/2563 13:19:14 28
  65 2563 495 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 26/06/2563 14:48:01 35
  66 2563 494 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 26/06/2563 14:45:12 19
  67 2563 493 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 26/06/2563 14:42:30 26
  68 2563 492 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 26/06/2563 14:40:20 19
  69 2563 491 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 25/06/2563 13:50:19 41
  70 2563 490 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 25/06/2563 13:44:16 24
  71 2563 489 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2563 24/06/2563 14:32:34 20
  72 2563 488 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2563 25/06/2563 13:44:30 24
  73 2563 487 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 23/06/2563 13:23:06 29
  74 2563 486 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 23/06/2563 13:18:32 23
  75 2563 485 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 22/06/2563 13:23:52 31
  76 2563 484 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 22/06/2563 13:18:07 27
  77 2563 483 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 19/06/2563 13:47:44 34
  78 2563 482 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 19/06/2563 13:45:05 33
  79 2563 481 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 19/06/2563 13:38:48 34
  80 2563 480 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 19/06/2563 13:35:36 31
  81 2563 479 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 19/06/2563 13:33:50 20
  82 2563 478 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 18/06/2563 12:28:27 23
  83 2563 477 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 18/06/2563 12:27:14 24
  84 2563 476 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 18/06/2563 12:03:35 24
  85 2563 475 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 17/06/2563 13:02:40 32
  86 2563 474 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 17/06/2563 12:59:31 28
  87 2563 473 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 17/06/2563 12:32:00 24
  88 2563 472 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 16/06/2563 13:22:07 28
  89 2563 471 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 16/06/2563 13:19:58 32
  90 2563 470 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 16/06/2563 09:16:23 38
 
หน้าที่ [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18