คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 529 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  91 2563 469 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 15/06/2563 08:09:02 32
  92 2563 468 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 15/06/2563 07:16:34 29
  93 2563 467 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 15/06/2563 07:05:15 32
  94 2563 466 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 15/06/2563 07:01:59 28
  95 2563 465 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 15/06/2563 07:00:39 21
  96 2563 464 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 11/06/2563 13:57:27 25
  97 2563 463 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 11/06/2563 13:07:34 34
  98 2563 462 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 10/06/2563 13:46:27 22
  99 2563 461 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 10/06/2563 13:44:02 36
  100 2563 460 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 10/06/2563 13:42:02 21
  101 2563 459 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 10/06/2563 13:39:19 27
  102 2563 458 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 10/06/2563 13:36:43 28
  103 2563 457 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 10/06/2563 09:05:56 29
  104 2563 456 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 09/06/2563 13:18:52 25
  105 2563 455 วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 08/06/2563 13:05:05 30
  106 2563 454 วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 08/06/2563 13:01:23 32
  107 2563 453 วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 08/06/2563 12:58:59 29
  108 2563 452 วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 08/06/2563 12:51:26 29
  109 2563 451 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 05/06/2563 15:25:56 39
  110 2563 450 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 05/06/2563 15:18:33 34
  111 2563 449 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 05/06/2563 15:01:53 34
  112 2563 448 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 05/06/2563 14:57:56 28
  113 2563 447 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 05/06/2563 13:34:27 28
  114 2563 446 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 04/06/2563 09:38:09 33
  115 2563 445 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 02/06/2563 12:58:41 37
  116 2563 444 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 02/06/2563 09:48:01 32
  117 2563 443 วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 01/06/2563 10:57:11 34
  118 2563 442 วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 01/06/2563 10:53:47 33
  119 2563 441 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 29/05/2563 14:12:24 33
  120 2563 440 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 29/05/2563 13:28:23 34
 
หน้าที่ [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18