คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 519 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  121 2563 429 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 25/05/2563 12:34:00 27
  122 2563 428 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 25/05/2563 12:29:03 30
  123 2563 427 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 25/05/2563 07:16:05 27
  124 2563 426 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 25/05/2563 07:12:30 21
  125 2563 425 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 15/05/2563 14:31:46 46
  126 2563 424 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 15/05/2563 14:26:40 44
  127 2563 423 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 15/05/2563 14:23:51 34
  128 2563 422 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 15/05/2563 14:16:37 35
  129 2563 421 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 14/05/2563 09:31:02 43
  130 2563 420 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 14/05/2563 09:22:16 35
  131 2563 419 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 14/05/2563 08:48:14 35
  132 2563 418 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 14/05/2563 08:45:52 36
  133 2563 417 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 14/05/2563 08:37:28 31
  134 2563 416 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 14/05/2563 08:25:09 35
  135 2563 415 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 13/05/2563 13:26:26 30
  136 2563 414 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 13/05/2563 13:24:31 32
  137 2563 413 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 13/05/2563 13:21:32 30
  138 2563 412 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 13/05/2563 13:12:46 28
  139 2563 411 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 07/05/2563 12:44:34 47
  140 2563 410 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 07/05/2563 12:41:33 40
  141 2563 409 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 07/05/2563 12:36:13 47
  142 2563 408 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 07/05/2563 12:30:53 24
  143 2563 407 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 07/05/2563 12:26:05 26
  144 2563 406 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 05/05/2563 15:00:18 32
  145 2563 405 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 05/05/2563 14:57:36 32
  146 2563 404 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 01/05/2563 12:31:32 42
  147 2563 403 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 01/05/2563 11:59:32 44
  148 2563 402 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 30/04/2563 14:06:16 37
  149 2563 401 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 30/04/2563 13:58:12 50
  150 2563 400 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 29/04/2563 10:47:10 41
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18