คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 158 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  121 2562 38 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 19/08/2562 14:47:51 19
  122 2562 37 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 19/08/2562 14:46:14 18
  123 2562 36 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 19/08/2562 14:45:16 16
  124 2562 35 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 19/08/2562 14:44:31 19
  125 2562 34 วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 17/08/2562 08:20:42 23
  126 2562 33 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 16/08/2562 15:02:43 21
  127 2562 32 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 16/08/2562 08:31:28 23
  128 2562 31 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 16/08/2562 15:01:47 18
  129 2562 30 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 14/08/2562 13:43:53 21
  130 2562 29 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 14/08/2562 13:42:21 18
  131 2562 28 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 14/08/2562 13:41:15 16
  132 2562 27 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 14/08/2562 13:40:40 18
  133 2562 26 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 14/08/2562 13:39:16 19
  134 2562 25 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09/08/2562 15:18:02 24
  135 2562 24 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09/08/2562 15:13:55 26
  136 2562 23 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09/08/2562 15:10:53 26
  137 2562 22 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09/08/2562 15:06:51 25
  138 2562 21 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09/08/2562 15:03:42 24
  139 2562 20 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09/08/2562 15:00:52 23
  140 2562 19 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09/08/2562 14:58:49 21
  141 2562 18 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09/08/2562 14:54:41 20
  142 2562 17 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09/08/2562 14:53:19 24
  143 2562 16 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09/08/2562 14:49:42 21
  144 2562 15 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 08/08/2562 14:33:08 30
  145 2562 14 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 08/08/2562 13:18:40 21
  146 2562 13 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 07/08/2562 12:24:29 25
  147 2562 12 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 07/08/2562 11:56:10 20
  148 2562 11 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 07/08/2562 11:54:48 16
  149 2562 10 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 07/08/2562 11:54:24 19
  150 2562 9 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 07/08/2562 11:53:44 18
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] 5 [6