คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 672 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  121 2563 581 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 27/08/2563 16:39:06 27
  122 2563 580 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 26/08/2563 16:54:53 38
  123 2563 579 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 26/08/2563 16:43:37 33
  124 2563 578 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 25/08/2563 17:30:11 40
  125 2563 577 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 25/08/2563 17:26:46 29
  126 2563 576 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 21/08/2563 17:08:40 40
  127 2563 575 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 21/08/2563 17:05:45 28
  128 2563 574 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 20/08/2563 16:41:57 31
  129 2563 573 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 20/08/2563 16:40:05 27
  130 2563 572 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 20/08/2563 16:38:00 30
  131 2563 571 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 19/08/2563 16:21:14 26
  132 2563 570 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 19/08/2563 16:17:44 32
  133 2563 569 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 18/08/2563 16:33:32 30
  134 2563 568 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 18/08/2563 16:30:37 31
  135 2563 567 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 18/08/2563 16:28:28 38
  136 2563 566 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 17/08/2563 17:26:46 32
  137 2563 565 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 14/08/2563 14:23:48 37
  138 2563 564 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 14/08/2563 14:21:08 36
  139 2563 563 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 13/08/2563 14:14:13 45
  140 2563 562 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 13/08/2563 14:03:13 37
  141 2563 562 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 13/08/2563 13:55:42 37
  142 2563 561 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 10/08/2563 16:34:56 37
  143 2563 560 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 10/08/2563 16:32:20 43
  144 2563 559 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 07/08/2563 15:21:17 39
  145 2563 558 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 07/08/2563 15:18:11 41
  146 2563 557 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 06/08/2563 13:43:18 41
  147 2563 556 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 06/08/2563 13:39:21 42
  148 2563 555 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 05/08/2563 14:18:31 35
  149 2563 554 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 05/08/2563 14:05:31 41
  150 2563 553 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 04/08/2563 12:17:25 32
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23