คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 729 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  151 2563 608 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 22/09/2563 13:42:03 46
  152 2563 607 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 18/09/2563 14:26:50 40
  153 2563 606 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 18/09/2563 14:21:43 39
  154 2563 605 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 17/09/2563 09:39:03 47
  155 2563 604 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 16/09/2563 13:43:36 51
  156 2563 603 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 16/09/2563 13:39:09 38
  157 2563 602 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 11/09/2563 14:11:44 48
  158 2563 601 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 11/09/2563 14:05:22 60
  159 2563 600 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 10/09/2563 15:34:23 54
  160 2563 599 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 10/09/2563 15:32:29 51
  161 2563 598 วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 09/09/2563 16:14:40 47
  162 2563 597 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 08/09/2563 15:43:16 51
  163 2563 596 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 03/09/2563 16:24:08 49
  164 2563 595 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 03/09/2563 14:42:55 50
  165 2563 594 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 03/09/2563 14:41:18 45
  166 2563 593 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 03/09/2563 14:17:30 54
  167 2563 592 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 03/09/2563 11:33:21 51
  168 2563 591 วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2563 02/09/2563 16:32:45 48
  169 2563 590 วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2563 02/09/2563 16:05:56 36
  170 2563 589 วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 01/09/2563 16:37:33 48
  171 2563 588 วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 01/09/2563 16:34:57 40
  172 2563 587 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 31/08/2563 16:27:14 47
  173 2563 586 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 31/08/2563 16:24:58 40
  174 2563 585 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 28/08/2563 16:38:22 55
  175 2563 584 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 28/08/2563 16:33:57 47
  176 2563 583 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 27/08/2563 16:44:04 41
  177 2563 582 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 27/08/2563 16:38:39 48
  178 2563 581 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 27/08/2563 16:39:06 36
  179 2563 580 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 26/08/2563 16:54:53 52
  180 2563 579 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 26/08/2563 16:43:37 41
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25