คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 529 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  151 2563 409 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 07/05/2563 12:36:13 48
  152 2563 408 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 07/05/2563 12:30:53 26
  153 2563 407 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 07/05/2563 12:26:05 28
  154 2563 406 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 05/05/2563 15:00:18 34
  155 2563 405 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 05/05/2563 14:57:36 33
  156 2563 404 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 01/05/2563 12:31:32 45
  157 2563 403 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 01/05/2563 11:59:32 47
  158 2563 402 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 30/04/2563 14:06:16 38
  159 2563 401 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 30/04/2563 13:58:12 51
  160 2563 400 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 29/04/2563 10:47:10 44
  161 2563 399 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 29/04/2563 14:39:31 46
  162 2563 398 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 29/04/2563 14:40:10 52
  163 2563 397 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 28/04/2563 13:15:04 45
  164 2563 396 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 28/04/2563 12:56:40 47
  165 2563 395 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 28/04/2563 12:29:23 47
  166 2563 394 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 24/04/2563 15:50:33 47
  167 2563 393 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 24/04/2563 15:45:52 49
  168 2563 392 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 23/04/2563 16:35:08 44
  169 2563 391 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 23/04/2563 16:31:38 37
  170 2563 390 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 23/04/2563 16:27:32 35
  171 2563 389 วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 22/04/2563 14:52:38 44
  172 2563 388 วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 22/04/2563 14:45:51 41
  173 2563 387 วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 21/04/2563 15:44:32 36
  174 2563 386 วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 21/04/2563 15:41:51 39
  175 2563 385 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 20/04/2563 15:40:25 40
  176 2563 384 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 20/04/2563 15:30:55 45
  177 2563 383 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 17/04/2563 10:52:10 42
  178 2563 382 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 17/04/2563 10:48:59 37
  179 2563 381 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 17/04/2563 10:47:43 41
  180 2563 380 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 17/04/2563 10:48:19 38
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18