คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 728 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  181 2563 577 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 25/08/2563 17:26:46 41
  182 2563 576 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 21/08/2563 17:08:40 54
  183 2563 575 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 21/08/2563 17:05:45 39
  184 2563 574 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 20/08/2563 16:41:57 42
  185 2563 573 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 20/08/2563 16:40:05 36
  186 2563 572 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 20/08/2563 16:38:00 42
  187 2563 571 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 19/08/2563 16:21:14 38
  188 2563 570 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 19/08/2563 16:17:44 42
  189 2563 569 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 18/08/2563 16:33:32 45
  190 2563 568 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 18/08/2563 16:30:37 42
  191 2563 567 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 18/08/2563 16:28:28 47
  192 2563 566 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 17/08/2563 17:26:46 40
  193 2563 565 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 14/08/2563 14:23:48 47
  194 2563 564 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 14/08/2563 14:21:08 45
  195 2563 563 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 13/08/2563 14:14:13 54
  196 2563 562 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 13/08/2563 14:03:13 49
  197 2563 562 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 13/08/2563 13:55:42 46
  198 2563 561 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 10/08/2563 16:34:56 55
  199 2563 560 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 10/08/2563 16:32:20 51
  200 2563 559 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 07/08/2563 15:21:17 50
  201 2563 558 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 07/08/2563 15:18:11 54
  202 2563 557 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 06/08/2563 13:43:18 54
  203 2563 556 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 06/08/2563 13:39:21 48
  204 2563 555 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 05/08/2563 14:18:31 41
  205 2563 554 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 05/08/2563 14:05:31 47
  206 2563 553 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 04/08/2563 12:17:25 40
  207 2563 552 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 04/08/2563 12:14:11 49
  208 2563 551 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 04/08/2563 12:09:53 45
  209 2563 550 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 04/08/2563 11:48:28 55
  210 2563 549 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 03/08/2563 14:09:33 43
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25