คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 529 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  181 2563 379 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 16/04/2563 12:13:21 43
  182 2563 378 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 16/04/2563 12:11:39 30
  183 2563 377 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 16/04/2563 12:02:00 33
  184 2563 376 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 16/04/2563 11:02:32 32
  185 2563 375 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 16/04/2563 11:00:44 39
  186 2563 374 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 16/04/2563 10:57:01 29
  187 2563 373 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 16/04/2563 10:55:05 28
  188 2563 372 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 15/04/2563 12:18:45 31
  189 2563 371 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 15/04/2563 12:15:29 36
  190 2563 370 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 15/04/2563 12:11:49 32
  191 2563 369 วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 15/04/2563 12:11:05 29
  192 2563 368 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 13/04/2563 11:46:57 42
  193 2563 367 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 13/04/2563 11:36:38 43
  194 2563 366 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 13/04/2563 11:32:48 41
  195 2563 365 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 10/04/2563 12:38:32 40
  196 2563 364 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 10/04/2563 11:09:48 38
  197 2563 363 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 09/04/2563 16:37:23 43
  198 2563 362 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 09/04/2563 16:30:33 32
  199 2563 361 วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 08/04/2563 14:32:56 39
  200 2563 360 วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 08/04/2563 14:30:32 40
  201 2563 359 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 07/04/2563 11:27:47 42
  202 2563 358 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 07/04/2563 11:26:39 43
  203 2563 357 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 07/04/2563 11:30:29 36
  204 2563 356 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 03/04/2563 12:09:59 48
  205 2563 325 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 03/04/2563 12:05:49 41
  206 2563 324 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 03/04/2563 12:02:40 42
  207 2563 323 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 02/04/2563 13:56:26 35
  208 2563 322 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 02/04/2563 13:53:45 36
  209 2563 321 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 02/04/2563 13:52:26 34
  210 2563 320 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 02/04/2563 13:50:24 41
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18