คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 729 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  211 2563 549 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 03/08/2563 14:09:33 43
  212 2563 548 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 03/08/2563 14:09:44 55
  213 2563 547 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 31/07/2563 13:49:21 52
  214 2563 546 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 31/07/2563 13:44:45 54
  215 2563 545 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 30/07/2563 13:25:35 53
  216 2563 544 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 30/07/2563 13:12:29 52
  217 2563 543 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 29/07/2563 13:43:31 40
  218 2563 542 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 29/07/2563 13:19:43 47
  219 2563 541 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 24/07/2563 13:13:51 59
  220 2563 540 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 24/07/2563 13:10:45 74
  221 2563 539 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 23/07/2563 12:21:53 75
  222 2563 538 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 23/07/2563 12:16:48 59
  223 2563 357 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 21/07/2563 11:36:09 58
  224 2563 536 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 21/07/2563 11:28:02 64
  225 2563 535 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 20/07/2563 11:59:20 61
  226 2563 534 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 20/07/2563 11:56:22 56
  227 2563 533 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 20/07/2563 11:53:52 58
  228 2563 532 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 20/07/2563 11:46:12 56
  229 2563 531 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 20/07/2563 11:39:00 49
  230 2563 530 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 20/07/2563 11:32:11 58
  231 2563 529 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 17/07/2563 13:02:49 67
  232 2563 528 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 17/07/2563 12:59:30 51
  233 2563 527 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 17/07/2563 12:57:27 64
  234 2563 526 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 17/07/2563 07:05:46 59
  235 2563 525 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 17/07/2563 07:06:06 62
  236 2563 524 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 17/07/2563 07:06:38 61
  237 2563 523 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 15/07/2563 14:26:36 59
  238 2563 522 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 14/07/2563 13:50:09 63
  239 2563 521 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 14/07/2563 13:47:46 65
  240 2563 520 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 13/07/2563 08:34:13 60
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25