คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 529 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  211 2563 319 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 02/04/2563 13:49:02 26
  212 2563 318 วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 01/04/2563 14:52:32 37
  213 2563 317 วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 01/04/2563 14:57:39 40
  214 2563 316 วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 01/04/2563 14:36:11 32
  215 2563 315 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 31/03/2563 19:14:39 41
  216 2563 314 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 31/03/2563 16:41:26 35
  217 2563 313 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 31/03/2563 15:47:08 35
  218 2563 312 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 31/03/2563 15:35:55 35
  219 2563 311 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 27/03/2563 20:50:34 50
  220 2563 310 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 27/03/2563 20:50:48 52
  221 2563 309 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 26/03/2563 10:38:41 50
  222 2563 308 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 26/03/2563 11:20:25 39
  223 2563 307 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 26/03/2563 10:27:35 40
  224 2563 306 วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 25/03/2563 14:13:53 41
  225 2563 305 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 23/03/2563 11:59:29 44
  226 2563 304 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 23/03/2563 10:46:16 42
  227 2563 303 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 20/03/2563 14:23:31 55
  228 2563 302 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 20/03/2563 14:17:39 40
  229 2563 301 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 20/03/2563 14:15:10 52
  230 2563 300 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 19/03/2563 12:01:31 40
  231 2563 299 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 19/03/2563 11:50:53 42
  232 2563 298 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 19/03/2563 11:44:56 36
  233 2563 297 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 17/03/2563 15:02:11 41
  234 2563 296 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 17/03/2563 15:03:04 53
  235 2563 295 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 17/03/2563 14:58:04 40
  236 2563 294 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 17/03/2563 14:56:20 34
  237 2563 293 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 17/03/2563 14:56:39 38
  238 2563 292 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 17/03/2563 14:52:04 39
  239 2563 291 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 12/03/2563 14:52:59 43
  240 2563 290 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 12/03/2563 14:56:01 40
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18