หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:758
  ประจำปี: 2564
  วันที่: วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564
  อัพโหลดเมื่อ: 16/01/2564 12:33:12 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 3 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.