หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:664
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 22/10/2563 13:15:53 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 5 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: หลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI Practitone Workshop
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.