ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:133
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 22/10/2562 15:06:39 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 4 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: วันปิยมหาราช" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.