ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:226
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 15/01/2563 15:19:48 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 7 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.