ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:257
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 18/02/2563 14:23:11 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 2 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ ฯ
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.