ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:663
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 22/10/2563 13:13:03 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 5 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: การอนุมัติแต่งตั้ง นายอู๋ จื้ออู่ ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.