ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:503
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 02/07/2563 13:25:05 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 8 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกมาเผย 10 สาเหตุการตายที่คร่าชีวิตคนทั้งโลกมากที่สุด
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.