ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:179
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 27/11/2562 15:06:37 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 17 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.